Медицински Център “Артендо”

Специализирани медицински консултации по:

Ендокринология

- заболявания на щитовидната жлеза

- заболявания на паращитовидните жлези

- остеопороза

- затлъстяване

- захарен диабет

Ултразвукова диагностика на шийна област

- щитовидната жлеза

- паращитовидните жлези

- лимфни възли

- слюнчени жлези

Инвазивна диагностика и лечение на образувания в шийната област

Ортопедия и травматология

Травми и заболявания на :

- колянна става

- глезенна става

- раменна става

- други стави

Спортни травми :

- при професионални спортисти

- при любителски спорт

.

.

Професор Русанка Ковачева, дм                  Доц. Антони Георгиев, дм

Професор д-р Русанка Ковачева

Доц. Антони Георгиев